Planssit

Planssit tai eng. ”lower thirds” ovat useimmiten videokuvan ala- tai yläreunaan sijoitettuja graafisia elementtejä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on nostaa esiin pieniä tekstinpätkiä kuten nimiä ja paikkoja ja erottaa ne liikkuvasta kuvasta. Toisaalta planssit ovat muun grafiikan ohella tehokas tapa vahvistaa videosisältösi visuaalista puolta, joka taas auttaa selkeän ja mielenkiintoisen kokonaisuuden luonnissa. Katsoja tunnistaa selkeää ja yhtenäistä graafista linjaa hyödyntävän sisällöntuottajan paremmin verrattuna vaikeasti hahmotettavaa sisältöä tarjoaviin ”kilpailijoihin.”